மனமாற வாழ்த்தும்

wishing-abishakram

இனிய சரஸ்வதி பூஜை,
விஜயதசமி, ஆயுதபூஜை நல்வாழ்த்துக்கள்


wishing-abishakram


பற்றுடன் பணியைச் செய்தாலே
பணியும் வெற்றி உன்னிடமே!
கலைமகளைப் போற்றி நின்றாலே
கனவுகள் நிறைவேறும் தன்னாலே!

wishing-abishakram


நானும் வரவே
நாளும் அழுது
கேட்டேன் பாடி...
இம்மையில் கண்டு விட்டால்
உன் இல்லம்...
மறுமையில் குளிர்ந்திடுமே...
என் உள்ளம்...

தங்களுக்கும் தங்கள் குடும்பத்தினர் அனைவருக்கும் இனிய சரஸ்வதி பூஜை, விஜயதசமி மற்றும் ஆயுத பூஜை நல்வாழ்த்துக்கள்!

இந்த இனிய சரஸ்வதி பூஜை, விஜயதசமி, ஆயுத பூஜை திரு நாளில் நீங்கள் எண்ணிய எண்ணமெல்லாம் நிறைவேறிடவும், உங்கள் வாழ்வில் நிறைவான கல்வியும், குன்றா வளமும், குறைவில்லா செல்வமும், நோய் நொடியற்ற உடலும் பெற்று நலமுடன் வாழ்ந்திடவும் நான் வேண்டிக்கொள்கிறேன்.wishing-abishakram

வாழ்க தமிழர்!
வளர்க தமிழ்!!
தமிழன் என்று சொல்லடா!
தலை நிமிர்ந்து நில்லடா!!


Protected by Copyscape DMCA.com Protection Status

wishing-abishakram


Click
Share with your Friends


Ayudha Pooja Wishes Copyright 2024 All Rights Reserved Abishak Ram